Sianel / 14 Rhag 2020

Cyfweliadau ag artistiaid Nifer o Leisiau, Un Genedl 2

Roeddem wrth ein boddau cael croesawu wyth o’r deuddeg artist o Nifer o Leisiau, Un Genedl 2 i ymuno â ni i ddathlu agoriad yr arddangosfa yn gynharach fis yma. Isod gallwch weld ychydig bach mwy amdanynt hwy a’u gwaith yn y cyfweliadau hyn a recordiwyd. Cofiwch fynd draw i dudalen brosiect Nifer o Leisiau, Un Genedl 2 i ganfod rhagor am bob un o’r deuddeg artist a chael sbec go iawn ar y daith rithwir 360 gradd o amgylch yr arddangosfa.

Ffilmiwyd a golygwyd gan Simon Regan.

Abby Poulson

Antonia Osuji

Cynthia Sitei

Ethan Beswick

Jo Haycock

Lucy Purrington

Mohamed Hassan

Robert Law