Sianel / 19 Tach 2021

Maryam Wahid - Motherland

Yn aml iawn, y menywod o blith y bobl ar wasgar o Bacistan a symudodd i’r DU oedd gwragedd, merched, mamau a neiniau hynod weithgar yr unigolion hynny oedd wedi mudo o ddinasoedd, trefi a phentrefi bychan ym Mhacistan. Daeth yr unigolion hyn i’r DU i weithio mewn sectorau diwydiannol allweddol a sefydlu busnesau a gyfrannodd at economi iach eu cenedl a oedd newydd ei sefydlu. Roedd y menywod o Bacistan yn darparu’r awyrgylch hanfodol o gysur a theimladau cyfarwydd a roddodd synnwyr o’u gwlad frodorol i’w gwŷr, tadau, plant ac wyrion – gan greu cartref iddyn nhw ymhell o adref.

Wedi ei gwisgo yn nillad ei mam o 40 mlynedd ynghynt, diben hunanbortreadau Maryam Wahid yw cydnabod bodolaeth a chyflawniadau menywod Pacistanaidd fel hyn a’u rôl fel asgwrn cefn cymuned a weddnewidiodd ganol dinasoedd Prydain. Mae albwm lluniau’r teulu wrth wraidd gwaith personol Maryam. Mae hi’n defnyddio ffotograffau ohono i ddadelfennu ei threftadaeth Brydeinig a Phacistanaidd ei hun.

Heddiw, mae menywod Pacistanaidd Brydeinig yn parhau i chwyldroi rolau’r rhywiau i fenywod eraill drwy benderfynoldeb, cymorth emosiynol ac anogaeth eu rhwydwaith o gymheiriaid benywaidd.