Sianel / 13 Ebrill 2020

Gair Wythnosol - 13/4/20

Croeso i’r trydydd rhifyn o air wythnosol Ffotogallery! Er bod ein swyddfeydd a’n horiel ar gau, rydym yn dal ati i weithio o adre i ddod â’r diweddaraf i chi, yn cynnwys gweithgareddau creadigol y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw gartref, adnoddau y gallwch eu pori ar-lein, a byddwn yn rhannu cynigion gan fudiadau celfyddydol eraill gyda chi hefyd.

© Aled Davies

Amser Cystadlu

Llongyfarchiadau i enillydd ein cystadleuaeth ffotograffeg #angles yr wythnos diwethaf, Aled Davies! Diolch i bawb a roddodd gynnig arni – dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn sefydlu oriel ar-lein o’r holl geisiadau a dderbyniwn, felly cadwch eich llygad ar ein tudalen ‘Sianel’.


Rydym yn cychwyn yr wythnos gyda thema newydd – sil ffenestr. Am ein bod wedi ein hysbrydoli gan lyfr Daniel Blaufuks, Attempting Exhaustion, lle mae’n tynnu llun yr un ffenestr yn ei gegin rhwng 2009 a 2016, hoffem i chi dynnu llun eich bywydau llonydd sil ffenestr chithau (ac mae’n amser delfrydol ar hyn o bryd!). Ystyriwch gyfansoddiad y gwrthrychau, amser o’r dydd a sut mae’n effeithio ar y golau. Diolch i Daniel am adael i ni gyfeirio at ei dudalen Instagram i weld rhagor o esiamplau. Peidiwch â bod ofn arbrofi!

© Daniel Blaufuks

Sut i roi cynnig arni:

Mae’n syml. Postiwch eich ffoto ar Instagram, tagiwch @ffotogallery, a defnyddiwch yr hashnod #windowsill. Byddwn yn ail bostio ein ffefrynnau ar ein cyfrif, a bydd y llun buddugol yn ymddangos yn y gair wythnosol wythnos nesaf.

Os nad ydych yn defnyddio Instagram, peidiwch â phoeni. Gallwch e-bostio eich lluniau atom ar [email protected], ond cofiwch gynnwys enw’r person a dynnodd y llun.

Efallai y byddwch eisiau cael cipolwg ar y rhain hefyd:

Meet Me at The Museum

Mae gan Art Fund gasgliad o bodlediadau o’r enw Meet Me At The Museum, sy’n cynnwys wynebau adnabyddus fel Miles Jupp, Phil Wang, a Russell Kane wrth iddyn nhw archwilio amrywiol amgueddfeydd o amgylch Prydain.

Mwy o wybodaeth

The Rencontres D’Arles At Home

Mae Les Rencontres De La Photographie wedi darparu casgliad o ddeunyddiau ar-lein sy’n cynnwys teithiau rhithwir 3D, fideos ac uchafbwyntiau o rifynnau blaenorol yr ŵyl. Gwelwch eu newyddlen ddiweddaraf isod.

Mwy o wybodaeth

Live Connection

Mae Francesco Matteo Gallery wedi lansio ‘Live Connection’ ar Instagram, gan ddod â’u hartistiaid at ei gilydd mewn sgwrs fyw i gysylltu a rhannu syniadau drwy eu harferion. Bydd y sgyrsiau sydd wedi’u recordio ar gael ar-lein hefyd yn dilyn y digwyddiadau byw. Gwelwch eu porthiant Instagram i gael rhagor o fanylion.

Mwy o wybodaeth

Garage Digital

Y llynedd cafodd Garage Digital ei lansio gan Garage Museum of Contemporary Art. Platfform rhithwir ydyw i geisio dod ag artistiaid at ei gilydd i archwilio mathau newydd o ddiwylliant gweledol sy’n codi o’r deialog cyfoes rhwng technoleg a chymdeithas.

Mwy o wybodaeth

Sofa Sessions

Mae cyfres Martin Parr Foundation ‘Sofa Sessions: Conversations with Martin Parr’ ar gael i’w gwylio ar-lein. Mae cyd-ffotograffwyr yn ymuno â Martin Parr i drafod eu harferion, ac mae’r rhifyn diweddaraf yn cynnwys y ffotograffydd Magnum, Alec Soth.

Mwy o wybodaeth

Iris Prize

Mae Iris Prize yn darparu tair ffilm i’w gwylio ar-lein yn rhad ac am ddim ym misoedd Ebrill, Mai a Mehefin yn barod ar gyfer gŵyl eleni ym mis Hydref. Mae’r ffilm fis yma, ‘Colonial Gods’, ar gael yn barod i’w gwylio, ac yn dilyn hynny ‘Daisy & D’ ym mis Mai a ‘Wild Geese’ ym mis Mehefin.

Mwy o wybodaeth