About Ffotogallery

Ers ei ffurfio yn 1978, bu Ffotogallery ar flaen y gad o ran datblygiadau ffotograffig a chyfryngau'r lens gan geisio hybu dealltwriaeth gyhoeddus ac ymwneud dyfnach â ffotograffiaeth a'i werth cymdeithasol.

Mae Ffotogallery yn gwmni di-elw wedi ei gyfyngu trwy warant, ac yn elusen gofrestredig sy’n derbyn cyllid blynyddol gan Gyngor y Celfyddydau.

Rhestriad y Comisiwn Elusennau, yn cynnwys adroddiadau blynyddol.

Cwmni Cofrestredig rhif: 01705938

Elusen Gofrestredig rhif: 513726