Ein Story

Ers ei ffurfio yn 1978, bu Ffotogallery ar flaen y gad o ran datblygiadau ffotograffig a chyfryngau'r lens gan geisio hybu dealltwriaeth gyhoeddus ac ymwneud dyfnach â ffotograffiaeth a'i werth cymdeithasol.

Pobl