Arddangosfa / 5 Medi – 29 Medi 2019

Nifer o Leisiau, Un Genedl

Arddangosfa deithiol yw Nifer o Leisiau, Un Genedl, a chafodd ei churadu gan David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery, ac Alice Randone, curadur Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Comisiynwyd yr arddangosfa gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae'n rhan o'r rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal drwy gydol 2019 i nodi'r 20 mlynedd gyntaf o ddatganoli yng Nghymru.

Mae arddangosfa 'Nifer o Leisiau, Un Genedl' yn cychwyn ei thaith yn y Senedd, sef canolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru, cyn iddi ymweld â gwahanol leoliadau ledled Cymru rhwng mis Hydref 2019 a mis Mehefin 2020.

Mae'r arddangosfa'n defnyddio ffotograffiaeth a chyfryngau sy'n defnyddio lensys i archwilio gobeithion a dyheadau pobl Cymru at y dyfodol.

Comisiynwyd chwe artist sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru, ac mae'r arddangosfa'n cynnwys ffotograffiaeth, fideo a chyfryngau lens, delweddu digidol, gosodiadau a chyfryngau cymysg. Nod yr arddangosfa yw cyfleu cyfoeth ac amrywiaeth ddaearyddol, ddiwylliannol a chymdeithasol Cymru a, lle bynnag y bo modd, annog y cyhoedd i gyfranogi.

Y artistiaid:

Luce + Harry
Zillah Bowes
Edward Brydon
Huw Alden Davies
James Hudson
Jon Pountney