Prosiect

Post-It Cymru

Gwahoddwyd plant o bob rhan o Gymru i wneud ffoto-gardiau post yn dangos tirwedd eu bro, a’u postio i Dŷ Turner lle cawsant eu crogi ochr yn ochr ag arddangosfa James Morris, A Landscape Of Wales. Cymerodd llawer o blant ran yn ein gweithdy hanner tymor, lle roedd y Tîm Addysg wrth law i helpu cyfranogwyr i gynhyrchu, argraffu a chrogi eu cardiau post ar y mur.

Er mwyn gweld yr holl gynnyrch, ymwelwch â ffrwd Flickr Ffotogallery.