Prosiect

Artistiaid fel Dysgwyr

Project ar y cyd ag engage Cymru a Chanolfan Fairbridge Ymddiriedolaeth y Tywysog. Gweithiodd Ffotogallery gyda dau artist sy’n dod i’r amlwg i ddatblygu eu gwaith ymgysylltu cymdeithasol, trwy eu gosod dan adain mentor o artist profiadol. Buont yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc o Ymddiriedolaeth y Tywysog dros gyfnod o dridiau ym mis Gorffennaf, a arweiniodd at arddangosfa ac agoriad yn Nhŷ Turner. Ceir rhagor o wybodaeth ar flog y project.