Prosiect

Groundwork Trust Caerffili

Gan weithio gyda Groundwork Trust Caerffili, rhedodd Addysg Ffotogallery weithdy deuddydd yn Nhŷ Angel, man cyfarfod poblogaidd ar gyfer pobl ifanc ym Mhengam.

Cyflwynwyd y grwp o oedrannau amrywiol i ffotograffiaeth a llythrennedd weledol mewn sesiwn ryngweithiol ynglyn â gwaith y ffotograffwyr tirlun Ansel Adams a Faye Godwin cyn archwilio byd ffotograffiaeth natur macro gan ddefnyddio adnoddau ar-lein ffotograffiaeth National Geographic.

Mewn nifer o gwisiau a helfeydd trysor ffotograffig, archwiliodd y bobl ifanc Barc Coedtir, afon Rhymni a glaswelltir Aberbargoed gerllaw. Yn ôl yn Nhŷ Angel, dysgodd y grŵp sut i olygu a gloywi eu ffotograffau gan ddefnyddio iPhoto and Photoshop.

Fframiwyd y printau a gynhyrchwyd gan Ffotogallery a’u harddangos ym Mhengam rai wythnosau’n ddiweddarach. Arddangosir y gwaith ar-lein hefyd trwy gyfrwng ffrwd FlickrGroundworkCaerffili.