Digwyddiad / 7 Rhag – 22 Meh 2024

Bore Te a Theisen Nadolig

Byddem fel arfer yn cynnal ein Bore Te a Theisen Cymdeithasol yn ein horiel yn Fanny Street ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis ond, ym mis Tachwedd, rydym wedi penderfynu aros a chael Digwyddiad Nadolig gyda Mins Peis yn lle teisen, ar Ddydd Mawrth 7 Rhagfyr! Bydd hwn ar ein hamser arferol, sef 11-1pm, a bydd hefyd yn gyfle i chi weld ein harddangosfa hyfryd More Than A Number sy’n cael ei dangos ar hyn o bryd tan ddiwedd y flwyddyn. Byddem wrth ein boddau’n eich gweld chi yno i fwynhau’r digwyddiad Nadoligaidd hwn felly, nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur, a dewch â’ch ffrindiau!