Paul Sng

Portrait of Paul Sng

Mae Paul Sng yn wneuthurwr ffilmiau ac ysgrifennwr o ddwy hil, Prydeinig a Tsieineaidd, sydd wedi ei seilio yng Nghaeredin, Yr Alban, ac mae ei waith wedi ei yrru gan ymchwil trefnus, adrodd straeon creadigol a dull cydweithredol sy’n ymdrechu i gael cynhwysedd ac amrywiaeth mewn pobl a phrosiectau. Yn 2015, aeth Paul ati i sefydlu Velvet Joy Productions i archwilio bywydau a gwaith unigolion sydd wedi cael eu hesgeuluso, eu hymyleiddio neu eu camgynrychioli yn y celfyddydau a’r cyfryngau. Mae rhaglenni dogfen Paul wedi cael eu darlledu ar y teledu cenedlaethol a’u dangos yn rhyngwladol ac maen nhw’n cynnwys Sleaford Mods – Invisible Britain (2015), Dispossession: The Great Social Housing Swindle (2017), Social Housing, Social Cleansing (2018) a Poly Styrene: I Am a Cliché (2021).