Kickstart Cyfle

Kickstart

Mae’n bleser mawr gennym gynnig 6 safle Kickstart yma gyda ni’n gweithio’n rhan o’r tîm Ffotogallery ar yr Ŵyl Diffusion dros y misoedd nesaf - siaradwch â’ch Hyfforddwr Swyddi os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o’r rolau!

Fel un o sefydliadau arweiniol y DU ym maes ffotograffiaeth gyfoes a chelf drwy lens, mae’r gwaith o gomisiynu a chyflwyno gwaith rhagorol ac amrywiol o bob cwr o’r byd yn ganolog i genhadaeth Ffotogallery, ynghyd â chefnogi datblygiad artistiaid ac arddangos gwaith cyffrous newydd a ddatblygwyd yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â’n tîm uchelgeisiol a dynamig ar adeg arbennig o gyffrous; Ynghyd â 5 gweithiwr Kickstart arall, byddwch yn aelod allweddol o’r tîm sy’n cynllunio a darparu’r bumed o’r gwyliau Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd yn hydref 2021. Ochr yn ochr ag arddangosfeydd ffotograffig mwy confensiynol, mae’r ŵyl yn cynnwys sinema ymgolli 360 gradd gyda pherfformiad byw, realiti rhithwir a gosodweithiau digidol rhyngweithiol, portreadau ffotograffig 3D a cherddoriaeth, fideo a thafluniad.

Dyma’r swyddi Kickstart yr ydym yn recriwtio ar eu cyfer:

- Gynorthwyydd arddangosfeydd a digwyddiadau

- Cynorthwyydd gweinyddol

Llenwch y ffurflen gais os gwelwch yn dda a’i hanfon ar yr e-bost gyda’r ffurflen fonitro, at alex@ffotogallery.org erbyn 5pm ar Ddydd Gwener 13 Awst 2021. Nodwch enw’r swydd(i) rydych yn gwneud cais amdani (amdanynt) yn llinell y pwnc.

Nodwch os gwelwch yn dda: Peidiwch ag ymgeisio am y swyddi hyn heblaw eich bod wedi cael eich cyfeirio yma gan eich hyfforddwr gwaith yn y Ganolfan Waith – ni fydd Ffotogallery yn ystyried unrhyw lwybrau ymgeisio eraill.