Cyrsiau

Cadwch mewn cysylltiad i glywed am ein digwyddiadau a'n newyddion diweddaraf

Ynglŷn Â

Mae Ffotogallery yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn ffotograffiaeth a chyfryngau digidol sy’n addas ar gyfer pob gallu, ac sy’n hawdd eu bwcio ar ein gwefan yn y fan yma.

Mae Ffotogallery yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn ffotograffiaeth a chyfryngau digidol sy’n addas ar gyfer pob gallu, ac sy’n hawdd eu bwcio ar ein gwefan yn y fan yma. “Profiad cyffrous yw gweithio gyda sefydliad ffotograffiaeth enwog Caerdydd, Ffotogallery, yn Academi Celfyddydau Caerdydd ar Stryd Trade. Mae ein BA mewns Ymarfer Ffotograffig, ar y cyd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, yn cynnig y datblygiad proffesiynol ac academaidd sydd ei angen ar fyfyrwyr, tra’n hyrwyddo creadigrwydd unigol beunydd. Testun balchder i ni yw ein bod yn gallu helpu i ddatblygu sîn ffotograffig Caerdydd ymhellach gyda chymorth Ffotogallery, trwy eu gwahodd i mewn i’n hacademi i rannu ein cyfleusterau gwych.”

Matthew Rees, Rheolydd Cwricwlwm, Celfyddydau Creadigol, Coleg Pen-y-bont

“Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi y rhedir rhaglen gyrsiau Ffotogallery o Academi’r Celfyddydau yn Stryd Trade, Caerdydd, mewn partneriaeth newydd gyffrous gyda Choleg Pen-y-bont. Mae Academi’r Celfyddydau yn gyfleuster canol-dinas gwych sy’n cynnig y cyfleusterau cynhyrchu diweddaraf, yn cynnwys stafell dywyll, stiwdio a goleuo ffotograffig, argraffu digidol a chyfrifiaduron Mac sy’n rhedeg Adobe Creative Suite. Bydd Ffotogallery yn ail-lansio ein rhaglen o gyrsiau a gweithdai ar ei newydd wedd ym mis Gorffennaf; fe’i datblygwyd ar y cyd â Choleg Pen-y-bont a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i ddarparu rhaglen gyffrous a chreadigol o gyrsiau min-nos lefel-mynediad i fyfyrwyr.

Lisa Edgar, Pennaeth Addysg, Ffotogallery